CG eGOV - verzia 2020.5.2.200930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 22.01.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 72491 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 197125 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 244751 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 814227 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 583741 Spolu: 1912335 Spolu: 1912335
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 22.01.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): -27107,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): -29808,7 Nedaňové príjmy (S144042005): 23040,5 Granty a transfery (S144042005): 81681,9 Daňové príjmy (S144042005): -21926,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 99598,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 226933,7 Nedaňové príjmy (S144042004): 221710,5 Granty a transfery (S144042004): 732545,1 Daňové príjmy (S144042004): 605667,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 72491 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 197125 Nedaňové príjmy (S144042003): 244751 Granty a transfery (S144042003): 814227 Daňové príjmy (S144042003): 583741 Spolu: 1912335 Spolu: 1912335 Spolu: 1886454,4 Spolu: 1886454,4 Spolu: 25880,6 Spolu: 25880,6
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.